Nezařazené

Hormonální dysbalance i další příčiny

Z dalších důvodů lze jmenovat nevhodný způsob stavování či obezitu, vyšší věk, nejrůznější onemocnění a taktéž samozřejmě stres. Všechny tyto příčiny mohou ve svém důsledku vést k nepříliš uspokojivé erekci u pánů. Ať už se jedná o snížený stupeň ztopoření či jeho nepříliš dlouhá doba trvání, v obou případech pociťují stižení páni nepříjemné emoce vyplývající z představy neuspokojivého stupně jejich „mužnosti“.

Stres a strach z výkonu v mladším věku

Není však vždy pravdou, že se s erektilními potížemi potýkají zejména pánové ve vyšším věku. I mladí, zdraví jedinci mohou v této oblasti pociťovat neuspokojení, které je však v naprosté většině případů způsobeno nikoli nedostatečnou hladinou hormonů, ale strachem či obavami z dosaženého výkonu.